BETONIJZER


Zelf de wapening buigen en binden is een tijdrovende klus voor een aannemer. Bovendien zit u onvermijdelijk met heel wat verliesresten. Verliesresten betonijzer die u, door de nieuwe afvaldecreten en de steeds striktere milieuwetgeving, niet zomaar kan achterlaten op de werf.


In onze fabriekshal kan machinaal en door de computer voorbereid door ervaren stielmannen hetzelfde werk gedaan worden op veel kortere tijd en met minimale verliezen, dus goedkoper. Uw plannen worden zo heel precies op een korte termijn verwezenlijkt.


Omdat onze produktie in een overdekte ruimte gebeurt zijn we immers niet meer afhankelijk van het weer en kan uw wapening op het uur nauwkeurig klaar gemaakt worden.

.

Bespaar kosten en tijd:


 • Kostenbesparing zowel in materiaal als in werktijd
 • Geen knip- en tolerantieverlies
 • Geen buig-en vlechtwerk op de bouwplaats
 • Geen opslagruimte op de werf nodig
 • Geen eigen materiaal nodig om betonijzer te verwerken
 • Geen restant ijzer meer na beëindiging van de werkzaamheden
 • Sterkere greep op uw planning
 • Inzicht in het aantal verwerkte kilo's op bijgeleverde buigstaten
 • Geen enkele zorg voor dit onderdeel op uw werf
 • Uw planning wordt door ons tot op het uur gevolgd
 • Gratis advies en diensten voor het opmaken van buigstaten

Plooivormen beugels


Welke vorm u ook nodig mag hebben, wij kunnen hem voor u buigen. Klik hier voor een greep uit de standaardvormen.


Overlapping betonijzer


Indien de wapening voor het transport in stukken moet worden samengesteld, is het noodzakelijk te zorgen voor een voldoende overlapping van het betonijzer.

De nodige lengte van overlapping is afhankelijk van de diameter van de baren. Men mag stellen dat de overlapping minimum gelijk moet zijn aan 40 maal de diameter van het ijzer. Klik hier om dit in dit in tabelvorm terug te vinden.


Vervangingsdiagram betonijzer


Indien u zwaardere diameters betonijzer door lichtere wil vervangen of omgekeerd kunt u zich baseren op deze tabel.


Voorbeeld 1:

Voor de onderwapening van een balk zijn 4 baren diameter 25 voorgeschreven.

U kunt deze bij voorbeeld vervangen door :

(4 baren ø 20) + (3 baren ø 16) + (1 baar ø 12)

1257 + 603 + 113 = 1973 mm en dat is meer dan de voorgeschreven 1963 mm


Voorbeeld 2:

Voor de wapening van een plaat zijn 5 baren diameter 6 per meter voorzien.

U mag deze vervangen door 3 baren diameter 8 per meter. 151 mm is immers meer dan de voorgeschreven 141 mm per meter.


Soortelijk gewicht


zie tabel


De cijfers zijn louter ter inlichting. We sluiten elke aansprakelijkheid uit voor een directe of indirecte schade ontstaan door of verband houdend met de toepassing van de gegevens.